Ethan Cheng

Ethan Cheng

資深系統工程師, NXP Semiconductors

Ethan Cheng(程俊壹)為 NXP Semiconductors 恩智浦半導體資深系統工程師,負責恩智浦 i.MX RT Crossover MCU 微控制器應用開發、客戶支持和參考設計。